29 maja 2019 r.
Concordia Design

9:30

Początek rejestracji

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Uroczyste otwarcie

10:20

Wprowadzenie do Open Space Technology

jak współdziałać, by spotkanie miało atmosferę sprzyjającą wartościowemu sieciowaniu i efektywnym dyskusjom

11:00

Wspólne stworzenie agendy

uczestnicy zgłaszają tematy do dyskusji w podgrupach

11:30

I sesja – dyskusje w małych grupach

każdy wybiera z agendy temat, który odpowiada jego zainteresowaniom i udaje się do przestrzeni, gdzie odbędzie się dana dyskusja

12:30

II sesja – dyskusje w małych grupach

każdy wybiera z agendy temat, który odpowiada jego zainteresowaniom i udaje się do przestrzeni, gdzie odbędzie się dana dyskusja

13:30

Przegląd raportów z dyskusji

13:45

Plany działań

uczestnicy zgłaszają propozycje działań, które chcą przedyskutować z innymi – powstaje agenda i nowe podgrupy

14:00

III sesja – dyskusja nad zgłoszonymi planami działań

14:40

Podsumowanie

każdy może zabrać głos

15:00

Zakończenie i podziękowania