Concordia Design
29 maja 2019

W tym roku postawiliśmy na
OPEN SPACE TECHNOLOGY!

Grupa liderów projektu wypracowała tytuł Forum 2019:
Przestrzeń jutra. Przyjdź, kreuj, wpływaj.


Facylitator wprowadza w zasady współpracy i komunikacji podczas wydarzenia.


Uczestnicy wydarzenia zgłaszają do dyskusji szczegółowe, interesujące ich tematy.


Dla każdego zagadnienia aranżowana jest przestrzeń do swobodnej rozmowy.


Uczestnicy dyskusji mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami tematycznymi i brać aktywny udział w rozmowach.


Każda grupa spisuje wyniki swojej dyskusji, a na koniec powstaje zbiorczy raport dostępny wszystkim uczestnikom.


Zalety i korzyści
OPEN SPACE TECHNOLOGY

Autentyczne
zaangażowanie
uczestników

Wysoka jakość i
efektywność rozmów

Wybór tematów
dostosowanych do
faktycznych, aktualnych
oczekiwań

Możliwość opracowania
konkretnych, wymiernych
rekomendacji

Okazja do
wartościowych spotkań
i zbudowania relacji

Kreatywna atmosfera
przerwy kawowej

Całość spotkania poprowadzi doświadczony facylitator z wieloletnim doświadczeniem:
Aleksandra Chodasz – trener dramy i facylitator.

XII FGMP

relacja filmowa

GALERIA XII FGMP

fotorelacja z tegorocznego wydarzenia

MIEJSCE

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

FGMP to:

XII edycja jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce Metropolii Poznań

efektywny dialog przedsiębiorców
i władz lokalnych na temat rozwoju regionu

wyjątkowi goście

nowoczesne technologie
i multimedia

aktualna tematyka

skuteczny networking

Harmonogram


Organizator

Współorganizatorzy

Sponsorzy i Partnerzy

Patroni Medialni