Forum Gospodarcze Metropolii Poznań XI

1. Przywitanie uczestników Forum.

2. Miasto – metropolia – województwo – współpraca kontra stagnacja

• Jak rozwijać regionalną współpracę, by pobudzać rozwój nowoczesnej gospodarki? Co województwo może zaoferować Metropolii, a co Metropolia województwu?
• Czy zagrożenie stagnacją jest realne?
• W jaki sposób odpowiadać na globalne trendy i wykorzystywać regionalne atuty do rozwoju współpracy z innymi obszarami metropolitalnymi – również w wymiarze ponadkrajowym?
• Czy wielkopolska tradycja pracy organicznej to pomoc czy przeszkoda w drodze do dynamicznego rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw?
• Jak utrzymać harmonię rozwoju między wszystkimi członkami Metropolii – czy Poznań skazany jest na wyludnienie?
• Środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – jak może wykorzystać je Metropolia?

3. Automatyzacja, cyfryzacja i gospodarka 4.0 – inwestycje w gospodarkę przyszłości

• Cyfryzacja przedsiębiorstw Metropolii Poznań – stan, bariery, możliwości
• Co Metropolia robi, żeby sprzyjać cyrfyzacji?
• Jak i po co zachęcać firmy z sektora MŚP do inwestycji w nowe technologie?
• W jaki sposób budować metropolitalną współpracę, by zwiększać dostępność nowych technologii?
• Zastosowanie rozwiązań automatyzacyjnych wśród przedsiębiorstw Metropolii Poznań – Success Stories
• Gospodarka 4.0 – inteligentne łańcuchy wytwarzania łączące dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów, maszyny pracujące w sieciach – przykłady z gospodarki niemieckiej

4. Zacznij zmianę od kultury – kultury organizacji

• Turkusowe organizacje – czy to tylko nowa moda czy realny trend w rozwoju przedsiębiorstw przyszłości?
• Czy rezygnacja z wewnętrznej hierarchii i samozarządzanie to rozwiązanie dla przedsiębiorstw Metropolii Poznań?
• Rola kobiet w organizacjach
• Storytelling w biznesie – strategiczne opowieści; jak budować wizerunek nowoczesnego pracodawcy i więź z pracownikami?

5. Zwiedzanie Centrum Dystrybucyjnego Volskwagen Group Polska w Komornikach*

6. Turkusowe warsztaty: Turkusowe zarządzanie a podejście procesowe*

Warsztat będzie okazją do dyskusji na temat plusów, minusów, szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania firmy w oparciu o partycypacyjny styl zarządzania. Jak pogodzić „turkusowy” styl charakteryzujący się zarządzaniem bez hierarchii z funkcjonowaniem jako dostawca dużych, światowych koncernów, w których na nade wszystko istotne są normy, procedury i instrukcje.

*na Factory Tours w VGP i turkusowe warsztaty obowiązuje osobna rejestracja