22 maja 2018 r.
Centrum Dystrybucyjne Volkswagen Group Polska

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:40

Przywitanie uczestników Forum

Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Adam Lewandowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Burmistrz Śremu

I. Miasto – metropolia – województwo – współpraca kontra stagnacja:

• Jak współpracować na różnych poziomach, żeby sprzyjać rozwojowi gospodarki Metropolii Poznań?
• Jak rozwijać regionalną współpracę, by pobudzać rozwój nowoczesnej gospodarki? Co województwo może zaoferować Metropolii, a co Metropolia województwu?
• Czy zagrożenie stagnacją jest realne?
• W jaki sposób odpowiadać na globalne trendy i wykorzystywać regionalne atuty do rozwoju współpracy z innymi obszarami metropolitalnymi – również w wymiarze ponadkrajowym?
• Czy wielkopolska tradycja pracy organicznej to pomoc czy przeszkoda w drodze do dynamicznego rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw?
• Jak utrzymać harmonię rozwoju między wszystkimi członkami Metropolii? Czy Poznań skazany jest na wyludnienie?
• Środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – jak może wykorzystać je Metropolia?

9:40 – 9:55

Metropolia Poznań – globalne wyzwania, lokalne możliwości

dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

9:55 – 10:20

PANEL DYSKUSYJNY

Wojciech Kruk – Prezydent WIPH

Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Adam Lewandowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Burmistrz Śremu

Mirosław Wolski – Prezes Zarządu Schattdecor sp. z o.o.

10:20 – 10:30

PYTANIA Z SALI

10:30 – 10:50

Przerwa kawowa

II. Automatyzacja, cyfryzacja i gospodarka 4.0 – inwestycje w gospodarkę przyszłości:

• Cyfryzacja przedsiębiorstw Metropolii Poznań – stan, bariery, możliwości
• Co Metropolia robi, żeby sprzyjać cyrfyzacji?
• Jak i po co zachęcać firmy z sektora MŚP do inwestycji w nowe technologie?
• W jaki sposób budować metropolitalną współpracę, by zwiększać dostępność nowych technologii?
• Zastosowanie rozwiązań automatyzacyjnych wśród przedsiębiorstw Metropolii Poznań – Success Stories
• Gospodarka 4.0 – inteligentne łańcuchy wytwarzania łączące dostawców, producentów, odbiorców i konsumentów, maszyny pracujące w sieciach

10:50 – 11:05

Koncepcja i technologie czwartej rewolucji przemysłowej

dr inż. Michał Grabia – Kierownik Laboratorium Technologii Innowacyjnych, kierownik obszaru badawczego RFID w ILiM

11:05 – 11:20

„Wczorajsza niezwykłość staje się dzisiejszym banałem, a dzisiejsza skrajność jutrzejszą normą” – czy przedsiębiorcy Metropolii są gotowi na wyzwania przyszłości?

Wojciech Rokicki – Członek Zarządu SMART Project

11:20 – 11:50

PANEL DYSKUSYJNY

Wojciech Rokicki – Członek Zarządu SMART Project

Rafał Witkowski – Prezes Zarządu IC Solutions sp. z o.o.

dr inż. Michał Grabia – Kierownik Laboratorium Technologii Innowacyjnych, Kierownik obszaru badawczego RFID w ILiM

Bartosz Burek – Współzałożyciel i Prezes Zarządu Jakdojade

Tomasz Włodarczak – Dyrektor Produkcji i Logistyki, Novol sp. z o.o.

Jakub Michalski – Dyrektor Montażu Głównego, Solaris Bus & Coach S.A.

11:50 – 12:05

PYTANIA Z SALI

12:05 – 12:35

Przerwa kawowa

III. Zacznij zmianę od kultury – kultury organizacji:

• Nowoczesna kultura organizacji
• Turkusowe organizacje – czy to tylko nowa moda czy realny trend w rozwoju przedsiębiorstw przyszłości?
• Czy rezygnacja z wewnętrznej hierarchii i samozarządzanie to rozwiązanie dla przedsiębiorstw Metropolii Poznań?
• Rola kobiety w kulturze organizacji
• Pozyskiwanie pracowników, budowanie wizerunku przedsiębiorcy, jak przyciągnąć pracowników, którzy bardziej cenią elastyczność i znaczenie swojego udziału w rozwoju firmy niż podwyżkę?
• Storytelling w biznesie – strategiczne opowieści
• Storytelling – jak budować wizerunek nowoczesnego pracodawcy i więź z pracownikami?

12:35 – 12:50

Kultura organizacji wspierająca rozwój kobiet

Szymon Górski – Dyrektor Logistyki Volkswagen Group Polska

12:50 – 13:05

Prawdziwa kultura organizacyjna, czyli jak zbudować środowisko długofalowego, zrównoważonego rozwoju

Marek Śliboda – Prezes Zarządu Marco sp. z o.o.

13:05 – 14:00

PANEL DYSKUSYJNY

Agnieszka Tarko – Team Leader / Senior Consultant, Hays Poland sp. z o.o.

Marek Stączek – Założyciel EdisonTeam

dr Marek Zieliński – Współzałożyciel Centrum B2B, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Szymon Górski – Dyrektor Działu Logistyki, Volkswagen Group Polska

Marek Śliboda – Prezes Zarządu Marco sp. z o.o.

Dalida Gepfert – Członek Zarządu spółki Veolia Energia Poznań, Dyrektor ds. Finansowych

14:00 – 14:15

PYTANIA Z SALI

14:15 – 15:15

Przerwa obiadowa

15:15 – 15:45

Zwiedzanie Centrum Dystrybucyjnego Volskwagen Group Polska w Komornikach (osobna rejestracja)

15:15 – 16:45

Turkusowe Warsztaty: Turkusowe zarządzanie
a podejście procesowe
(osobna rejestracja)

*Program może ulec zmianie.