17 maja 2017 r. / Concordia Design

9:00 – 9:30

Rejestracja uczestników

9:30 – 9:40

Przywitanie uczestników Forum

Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański

Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

I. Zatrudnianie pracowników ze wschodu odpowiedzią na brak rąk do pracy:

 • dobre praktyki i doświadczenia pracodawców ze współpracy z imigrantami ze wschodu
 • formalności związane z zatrudnianiem pracowników ze wschodu i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie
 • kooperacja z przedsiębiorstwami na Ukrainie jako czynnik przełamujący bariery wzrostu
 • Poznań jako miasto przyjazne i otwarte na pracowników ze wschodu

9:40 – 9:55

Rynek pracy Metropolii Poznań – specyfika, kluczowe zmiany i wyzwania

prof. dr hab. Józef Orczyk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

9:55 – 10:25

PANEL DYSKUSYJNY

Wojciech Kruk – Prezydent WIPH

Witold Horowski – Konsul Honorowy Ukrainy

Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Aneta Budnik – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Dmytro Borodai – Założyciel Ars-Vision, przedsiębiorca ukraiński prowadzący działalność w Polsce

Radosław Goliński – Plant Director Poland, Reka Rubber

10:25 – 10:40

PYTANIA Z SALI

10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

II. Jak pozyskać i zatrzymać w firmie najlepszych pracowników:

 • dodatkowe świadczenia, opieka socjalna, systemy motywacyjne i rozwiązania lojalnościowe – czyli jak budować wizerunek dobrego pracodawcy
 • jak pozyskać dobrych absolwentów i wysoko wykwalifikowane kadry
 • dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy – oczekiwania wielkopolskich przedsiębiorców

11:00 – 11:15

Pracodawca z wyboru

Agnieszka Kolenda – Executive Manager, HAYS Poland

11:15 – 11:30

Podnoszenie poprzeczki w rekrutacji

Anna Mindykowska – Senior HR Manager, Amazon

11:30 – 12:00

PANEL DYSKUSYJNY

Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański

Anna Dolata – Dyrektor Personalny, Novol sp. z o.o.

Anna Mindykowska – Senior HR Manager, Amazon

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Agnieszka Kolenda – Executive Manager, HAYS Poland

Paweł Orlof – Prezes Zarządu poznańskich spółek Veolii Energii

12:00 – 12:15

PYTANIA Z SALI

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

III. Zwiększenie efektywności produkcji odpowiedzią na brak rąk do pracy:

 • efektywność wielkopolskich przedsiębiorstw na poziomie makro – jak wyglądają poszczególne branże na tle innych województw i krajów, jakie są bariery w skali makro, jakie są prognozy, jakie ryzyka
 • zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa dzięki restrukturyzacji procesów
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu nowych technologii – prezentacja zastosowań nowych technologii, które zwiększyły produktywność wielkopolskich przedsiębiorstw (prezentacje przedsiębiorców lub dostawców)
 • współpraca ze startupami

12:30 – 12:45

Nie szukaj rąk do pracy – wykorzystaj dane

Wojciech Rokicki – Członek Zarządu SMART Project, ekspert z dziedziny optymalizacji procesów

12:45 – 13:00

e-Biznes drogą do zwiększenia wydajności pracy

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

13:00 – 13:30

PANEL DYSKUSYJNY

Michał Kaźmierczak – CEO Europa Systems sp. z o.o.

Wojciech Rokicki – Członek Zarządu SMART Project, ekspert z dziedziny optymalizacji procesów

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Konrad Sierzputowski – Prezes Omni3D

Mirosław Czyrnek – Prezes TechInnowacje, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Szymon Górski – Dyrektor Działu Logistyki, Volkswagen Group Polska

13:30 – 13:45

PYTANIA Z SALI

13:45 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 15:15

Business Mixer

18 maja 2017 r. / siedziby firm partnerskich

Platforma Wymiany Doświadczeń Menedżerskich*

 • wizyty studyjne w firmach partnerskich
 • spotkania merytoryczne z ciekawymi wykładami
 • praktyczne zapoznanie się np. z procesami produkcyjnymi
 • wymiana doświadczeń biznesowych i wzajemna inspiracja

*Na wydarzenie obowiązuje oddzielna rejestracja.