Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

to największa regionalna konferencja gospodarcza skierowana do przedsiębiorców i władz samorządowych. Wydarzenie na stałe wpisało się już w kalendarz metropolitalnych inicjatyw. FGMP to skuteczna płaszczyzna regionalnego dialogu.


Głównym tematem dziesiątej, jubileuszowej edycji FGMP było

„Przełamywanie barier ograniczających rozwój przedsiębiorstw Metropolii Poznań”.

W trakcie wydarzenia w ramach wykładów, dyskusji panelowych oraz warsztatów poruszone zostały aktualne wyzwania związane z przełamywaniem barier rozwoju – przede wszystkim dotyczące obecnej sytuacji na rynku pracy (brak rąk do pracy).
Atmosferę wydarzenia budowały także prezentacje oraz pokazy związane z

nowymi technologiami.

Główna część wystawiennicza poświęcona była robotyce, automatyce i skutecznym zastosowaniom nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem i procesami produkcyjnymi.

Poza częścią merytoryczną wydarzenia organizatorzy przewidzieli też dodatkowe atrakcje. Wszyscy uczestnicy mogli przenieść się w świat nowych technologii między innymi dzięki specjalnie zaplanowanym pokojom multimedialnym.W ramach Forum odbyła się też

Platforma Wymiany Doświadczeń Menedżerskich

– równoległe wizyty studyjne w firmach partnerskich z regionu, które skutecznie wykorzystują nowoczesne technologie do nieustannego stymulowania rozwoju. Uczestnicy spotkań mieli okazję wziąć udział w ciekawych prelekcjach oraz bezpośrednio zapoznać się z zaawansowanymi procesami produkcyjnymi. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń biznesowych i wzajemnej inspiracji.