Concordia Design
29 czerwca 2019

W tym roku stawiamy na
OPEN SPACE TECHNOLOGY!

Grupa liderów projektu
wypracowuje
przewodni temat
wydarzenia.


Uczestnicy wydarzenia
zgłaszają do dyskusji
szczegółowe,
interesujące ich tematy.


Dla każdego zagadnienia
aranżowana jest
przestrzeń do
swobodnej rozmowy.


Każdą grupę tematyczną
wspiera facylitator –
pomaga w prowadzeniu
dyskusji.


Uczestnicy dyskusji mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy grupami tematycznymi i brać aktywny udział w rozmowach.


Wyniki prac każdej grupy są porządkowane i spisywane, na tej podstawie budowane są konkretne rekomendacje.


Zalety i korzyści
OPEN SPACE TECHNOLOGY

Autentyczne
zaangażowanie
lokalnych uczestników.

Wysoka jakość i
efektywność rozmów.

Wybór tematów
dostosowanych do
faktycznych, aktualnych
oczekiwań.

Możliwość opracowania
konkretnych, wymiernych
rekomendacji.

Okazja do
wartościowych spotkań
i zbudowania relacji.

Kreatywna atmosfera
przerwy kawowej.

MIEJSCE

Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

concordia design

FGMP to:

XII edycja największej konferencji gospodarczej w regionie

efektywny dialog przedsiębiorców
i władz lokalnych na temat rozwoju regionu

wyjątkowi goście

nowoczesne technologie
i multimedia

aktualna tematyka

skuteczny networking

Organizator